Öka skyddet för patienterna -Städa upp på marknaden för estetisk kirurgi

Den växande och lukrativa privata marknaden för estetisk plastikkirurgi i Sverige är svagt reglerad och patienter har kommit till skada. Den estetiska plastik­kirurgin har dels inte omfattats av de lagar som reglerar hälso- och sjukvården och det har också saknats särskilda kompetenskrav på utförarna. Detta har i sin tur skapat utrymme för oseriösa aktörer som kompromissat med patientsäkerheten och tillämpat oetisk marknadsföring. Kirurger med annan specialistkompetens än plastikkirurgi utför typiskt plastikkirurgiska operationer och marknadsför sig som adekvat utbildade för att utföra dessa ingrepp. Mot den bakgrunden lämnade regeringen den 3 december 2020 in en proposition (prop. 2020/21:57) om en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. Lagförslaget innebär bland annat att relevant kirurgisk specialitet kommer att krävas för att få utföra de olika typingreppen inom den estetiska kirurgin. Syftet med lagen är att öka säkerheten för patienter som söker estetisk vård i privat regi.

Läs hela artikeln

https://www.svd.se/rensa-upp-marknaden-for-plastikkirurgi

18 mar 2021

Real Plastic Surgeon

Du har väl kollat att din plastikkirurg är Real Plastic Surgeon och vad det krävs för att vara det https://realplasticsurgeon.eu/ se också https://realplasticsurgeon.eu/search/result?keyword=Gewalli&city=&country=

+ Läs mer

Nya regler kan städa upp skönhetsbranschen

Luddiga regler ger oseriösa aktörer fritt spelrum inom skönhetsbranschen. Specialister inom plastikbranschen tar därför emot förslaget kring skärpta regler för skönhetsingrepp med öppna armar. – Vi är chockerade över att så många utan kompetens...

+ Läs mer

Viktig information angående covid-19

På grund av covid-19 gäller följande på Carlanderska: Har du ett bokat besök till en enhet på Carlanderska är du välkommen via huvudentrén. Där behöver du visa upp din kallelse för en kontrollant som...

+ Läs mer