Kvalitet – APS-kliniken i Göteborg

APS-kliniken har genom åren byggt upp ett unikt kunnande inom estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi och många skönhetsbehandlingar.

Vi erbjuder en helhetslösning för skönhet med trygghet och kvalitet. APS -kliniken anpassar alltid ingreppet och teknikerna efter dina förutsättningar och strävar efter ett naturligt utseende.

Alla våra kirurger har mångårig erfarenhet av sitt specialistområde och innehar medlemskap i en eller flera föreningar för sitt specialistområde.

Yrkesskickligheten, ansvarstagandet och den mångåriga erfarenheten hos vår personal gör att vi kan erbjuda dig mycket bra förutsättningar när du överväger att ändra något med utseendet på din kropp eller ansikte.

Våra plastikkirurger är medlemmar i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, SFEP, vilket betyder att du kan känna dig trygg.

Estetiska operationer utförda av en välutbildad, erfaren och ansvarsfull plastikkirurg resulterar oftast i en nöjd patient med ökad självkänsla och höjd livskvalitet. För att bli medlem i SFEP krävs inte bara läkarexamen, plastikkirurgisk specialistkompetens, utan också fem års verksamhet därefter med intygad erfarenhet av estetiska plastikkirurgiska ingrepp.

APS-kliniken finns på Citysjukhuset i Göteborg och vår verksamhet är förlagd i denna moderna vårdmiljön.

APS-kliniken följer alla medicinska rutiner.

Vi följer upp och vidareutvecklar vårt arbete kontinuerligt. Inom vårt område är vi med i ett nationellt kvalitetsregister för bröstimplantat, BRIMP.

Syftet med Bröstimplantatregistret, BRIMP, är att tidigt upptäcka oväntade komplikationer relaterade till bröstimplantat och därigenom bidra till att öka patientsäkerheten. Syftet med BRIMP är också att förbättra vårdkvaliteten genom att säkerställa likvärdig vård i hela landet för dessa patientgrupper.

BRIMP är ett nationellt kvalitetsregister och det har varit i funktion sedan 2014. Det startades på initiativ av yrkesorganisationerna Svensk Plastikkirurgisk Förening, SFEP och Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi.

Läs mer här:

Kunskap och erfarenhet hos vår personal

Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi

Svensk käkkirurgisk förening

Bröstimplantatregistret