Miljö och Hållbarhet – APS-kliniken

APS-kliniken som specialiserat sig på estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi och skönhetsbehandlingar hittar du på Carlanderska Sjukhuset i centrala Göteborg.

Miljö och hållbarhet är viktiga områden för APS-kliniken i vårt dagliga arbete.

Den uteslutande delen av APS-klinikens verksamhet är förlagd till Carlanderska Sjukhuset i Göteborg. Detta innebär att huvuddelen av vår miljöpåverkan sker här.

Carlanderska sjukhuset arbetar sedan länge med ständiga förbättringar för att förebygga och minska den negativa miljöpåverkan som hela verksamheten ger upphov till.

Genom en rad insatser som hushållning med resurser inklusive energi, en fortsatt övergång till förnybara energikällor med flera så arbetar alla aktörer på Carlanderska för en bättre miljömässig hållbarhet.

Carlanderska är även miljöcertifierat enligt ISO 14001 standarden.

Utöver det miljöarbete som APS-kliniken gör i samarbete med Carlanderska arbetar vi även med digitalisering och återvinning för att minska vårt avtryck på miljön.

Läs mer här

Carlanderska – Möjligheternas sjukhus – Miljö och Hållbarhet