Miljö och Hållbarhet – APS-kliniken

APS-kliniken som specialiserat sig på estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi och skönhetsbehandlingar hittar du på Citysjukhuset i Göteborg.

Miljö och hållbarhet är viktiga områden för APS-kliniken i vårt dagliga arbete.

Den uteslutande delen av APS-klinikens verksamhet är förlagd till Citysjukhuset i Göteborg. Detta innebär att huvuddelen av vår miljöpåverkan sker här.

Vi arbetar sedan länge med ständiga förbättringar för att förebygga och minska den negativa miljöpåverkan som hela verksamheten ger upphov till.