Marie Forseni

Marie Forseni

Plastikkirurg Överläkare

Specialist Plastikkirurgi och Öron Näsa Hals ÖNH

Medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening
Medlem och Kassör i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
Medlem i Estetiska Injektionsrådet

KOMPETENS
Marie Forséni
Medicine Doktor
Specialist i plastikkirurgi
Marie Forseni är född 1962 i Stockholm. Har studerat medicin vid Karolinska Institutet, där hon avlade läkarexamen 1992 och blev legitimerad läkare 1996.
Därefter erhöll Marie en specialistutbildningstjänst på Öron-Näsa-Hals-kliniken på Karolinska Sjukhuset, där hon tjänstgjorde från 1996 till år 2000. Under denna tid forskade Marie parallellt och skrev en vetenskaplig avhandling rörande kalkbildning i mellanörat och doktorerade i ämnet år 2000. Delar av arbetet utfördes vid University of California, San Diego. Marie Forseni har även arbetat i Kalifornien i USA för Professor Miller vid Division of Plastic and Reconstructive Surgery University of California, Los Angeles, UCLA.
Väl tillbaka i Sverige fortsatte Marie sin bana som plastikkirurg. I Stockholm utbildade hon sig till plastikkirurg och erhöll därefter en utbildningstjänst på kliniken för rekonstruktiv plastikkirurgi på Karolinska sjukhuset. 2002 utnämndes Marie Forseni till specialist i plastikkirurgi och fick då en specialistläkartjänst vid samma klinik. Marie har även varit t. f. sektionschef för en av vårdavdelningarna och medlem med i ledningsgruppen på detta stora sjukhus i Stockholm.
Perioden 2002-2005 var hon ansvarig för patienter som led av ansiktsförlamning på Karolinska sjukhuset. Marie har även varit aktiv inom området ansiktstraumatologi och mikrokirurgi vid bröstrekonstruktioner.
Under 2005-2008 tjänstgjorde Marie på Akademikliniken och genomgick Akademiklinikens särskilda utbildning i estetisk plastikkirurgi. Här utförde hon operationer inom estetisk plastikkirurgi och hade samtidigt huvudansvaret för s.k. fraktionerad laserbehandling, Fraxel. Under sin tjänstgöring vid Akademikliniken deltog hon även i en internationell forskningsstudie gällande uppföljning av den nya generationens bröstimplantat, s.k. cohesiva silikonimplantat.
Tack vare sina studier och långvariga erfarenhet av många olika plastikkirurgiska ingrepp så arbetar Marie Forseni för kliniker i Stockholm och numera även APS-kliniken vid Carlanderska sjukhuset i Göteborg. Här utför hon många olika estetiska plastikkirurgiska operationer för områdena ansikte som på kropp.

Det du inte visste om Marie – Om du inte hittar henne på en yogamatta så leta efter henne högt upp på ett klätterberg

Marie Forseni som arbetar för APS-kliniken på Carlanderska i Göteborg är medlem i följande
föreningar:

Svensk förening för estetisk plastikkirurgi SFEP

Svensk plastikkirurgisk förening

Estetiska injektionsrådet