Lars Rasmusson

Lars Rasmusson

Käkkirurg Professor

Leg läkare, leg tandläkare, specialist och professor i maxillofacialkirurgi.

Medlem i Sveriges Läkarförbund, Svensk Käkkirurgisk förening, British Association of Oral & Maxillofacial Surgeons och European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery.
Efter reservofficersutbildning i flottan utbildade sig Lars till tandläkare i Göteborg och sedan till läkare i Göteborg och på Queen Mary, School of Medicine i London.
Han är sedan 2007 professor i maxillofacialkirurgi (behandling av sjukdomar och missbildningar i mun, ansikte, käkar och omgivande strukturer) vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Han har sedan mer än 15 år tillbaka främst arbetat med korrigering av käk- och ansiktsmissbildningar på Sahlgrenska men även på St Bartholomew´s hospital i London. Han har publicerat ett hundratal vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet och handlett 5 doktorander till doktorsexamen.
Lars har även varit Visiting professor vid ett sjukhus i Sao Paulo, Brasilien några veckor varje år under åren 2002-2012.
Bakgrunden i marinen med tjänstgöring inom dykeri och på ubåtar i ungdomen har lett till att Lars tidvis tjänstgör som läkare vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg och har särskild utbildning i dykerimedicin.

Detta visste du inte om Lars:
Han fick rycka in till business class en gång på väg över till London och genomföra hjärt-lungräddning – på golvet i mittgången – på en svårt sjuk passagerare under landning.

Lars Rasmusson som arbetar för APS-kliniken på Carlanderska i Göteborg är medlem i följande föreningar:

Sveriges Läkarförbund

Svensk Käkkirurgisk förening

British Association of Oral & Maxillofacial Surgeons

European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery