Fredrik Gewalli

Fredrik Gewalli

Plastikkirurg Överläkare CEO APS-kliniken

Associate Professor / Docent, Specialist Plastikkirurgi

Docent / Associate Professor / i plastikkirurgi vid Lunds Universitetssjukhus Teamledare för Mikrokirurgisk verksamhet inom Head & Neck rekonstruktion 2003-2013. Sedan 2013 arbetar Fredrik heltid med estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi inom företaget Artistic Plastic Surgery Sweden, APS-kliniken vid Cityjukhuset i Göteborg.

Fredrik är sedan 2010 styrelseledamot och sedan 2016 tillika ordförande för branschföreningen Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi. Denna förening, SFEP, anordnar årligen Scandinavian Aesthetic Surgery Meeting, en större kongress för fortbildning av dess medlemmar med inbjudna föreläsare från hela världen.

Fredrik Gewalli är även medlem i Svensk plastikkirurgisk förening. Fredrik Gewalli som är en erfaren och professionell plastikkirurg är även medlem i internationellt erkända branschföreningar som International Society of Aesthetic Plastic Surgery ISAPS och the European Association of Societies of Aesthetic Plastic Surgery EASAPS. Fredrik Gewalli är även registrerad som specialist i plastikkirurgi och allmänkirurgi i organisationen General Medical Council United Kingdom.

Till kongressen 2017 i Bukarest, Rumänien för European Association of Societies of Aesthetic Plastic Surgery hade Fredrik Gewalli och flera av hans europeiska kollegor skickat in vetenskapliga rapporter inom plastikkirurgi. Efter presentationerna utnämndes Fredrik Gewalli till vinnare av Ulrich T. Hinderer prize i Voice of Europe sektionen. Du kan läsa mer om detta längre ner på sidan.

Född 1956 i Gävle. Utbildade sig först till Tandläkare på Karolinska Institutet Stockholm och praktiserade i 3 år i privatpraktik, men kände suget efter läkarrollen och fortsatte sin bana. Utbildad till läkare i Stockholm på Karolinska Institutet som även kallas Karolinska Sjukhuset mellan åren 1984-1989. Specialist i allmän kirurgi 1997 och plastikkirurgi år 2000.

Fredrik försvarade sin forskning med avhandlingen ”Dynamic Principles in Craniofacial surgery – Expander elements and their surgical application” 2001. Opponent Professor Fernando Ortiz Monasterio Mexico City Mexico. Huvudhandledare Professor Claes Lauritzen Göteborg. Flera föreläsningar hölls i samband med disputation bl.a. i Italien, Mexico och Taiwan.

Som handledare har Fredrik bedrivit ett forskningsamarbete med New York Memorial Sloan Kettering Cancer Center som resulterade i ytterligare en avhandling 2010, denna gång inom Head & Neck plastic surgery reconstruction research. Se Fredriks Publikationslista för vetenskap.
Fredrik tjänstgjorde på Plastikkirurgiska kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1998-2003.

Mellan 2003 och 2013 är Fredrik Överläkare vid Lunds Universitetssjukhus och Teamledare för Mikrovaskulära kirurgiska verksamheten med rekonstruktioner inom Head&Neck.

Sedan 2002 arbetar Fredrik med estetisk plastikkirurgi. Han har vistats hos Professor Fernando Ortiz Monasterio i Mexico City och lärt sig grunderna i den avancerade skönhets- och rekonstruktiva kirurgin. Fredrik har också hämtat influenser efter besök i USA – New York, Frankrike – Cannes, Indien – Mumbai.

Inom APS konceptet / Artistisk Plastikkirurgi konceptet har sedan egna tekniker utvecklats och förfinats. Vill du veta vad Fredrik Gewalli kan göra för dig så är han bara ett klick bort på den här hemsidan!

Det du inte visste om Fredrik – Har kappseglat VM 1982 och EM 1984 för 6 Meter yachts. Nu seglar han sommartid med familjen i Bohuslän. Är en entusiastisk skidåkare och älskar att resa.

Fredrik Gewalli som arbetar för APS-kliniken på Citysjukhuset i Göteborg och är medlem i följande föreningar:

Svensk förening för estetisk plastikkirurgi SFEP

Svensk plastikkirurgisk förening

Fredrik Gewalli – Real Plastic Surgeon

International Society of Aesthetic Plastic Surgery

European Association of Societies of Aesthetic Plastic Surgery

General Medical Council United Kingdom

Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi Fredrik Gewalli APS-kliniken
Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi Fredrik Gewalli APS-kliniken

Vad är Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi?
Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi har sedan år 1983 organiserat specialister i plastikkirurgi. Våra medlemmar har minst fem års tjänstgöring, utbildning inom området samt egen erfarenhet och kunskap om de olika estetiska ingreppen. Samtliga medlemmar i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi skall vidareutbilda sig årligen, dels genom utbildningsdagar i föreningens regi, dels genom att delta i internationella kurser och kongresser.

Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi – Fredrik Gewalli APS-kliniken
Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi – Fredrik Gewalli APS-kliniken

Fredrik Gewalli vinnare av Ulrich T. Hinderer Prize i Voice of Europe kategorin vid 2017 års kongress för European Association of Societies of Aesthetic Plastic Surgery

Fredrik Gewalli APS-kliniken Vinnare i plastikkirurgi
Fredrik Gewalli APS-kliniken Vinnare i plastikkirurgi

Thesis – Fredrik Gewalli

Dynamic principles in Craniofacial Surgery – Expander elements and their surgical application 2001.
Publicerade Artiklar i Vetenskapliga Tidskrifter – Fredrik Gewalli

1. Schonmeyr BH, Soares M, Avraham T, et al. Vascular endothelial growth factor inhibits bone morphogenetic protein 2 expression in rat mesenchymal stem cells. Tissue engineering 2010;16:653-662
2. Gewalli F, Berlanga F, Monasterio FO, et al. Nasomaxillary reconstruction in Binder syndrome: bone versus cartilage grafts. A long-term intercenter comparison between Sweden and Mexico. The Journal of craniofacial surgery 2008;19:1225-1236
3. Holmstrom H, Gewalli F. Long-term behavior of three different grafts in nasomaxillary reconstruction of binder syndrome: an analysis by digitalized measurements. Plastic and reconstructive surgery 2008;122:1524-1534
4. Schonmeyr BH, Wong AK, Li S, et al. Treatment of hydroxyapatite scaffolds with fibronectin and fetal calf serum increases osteoblast adhesion and proliferation in vitro. Plastic and reconstructive surgery 2008;121:751-762
5. Schonmeyr BH, Wong AK, Reid VJ, et al. The effect of hyperbaric oxygen treatment on squamous cell cancer growth and tumor hypoxia. Annals of plastic surgery 2008;60:81-88
6. Guimaraes-Ferreira J, Gewalli F, David L, et al. Sagittal synostosis: II. Cranial morphology and growth after the modified pi-plasty. Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery / Nordisk plastikkirurgisk forening [and] Nordisk klubb for handkirurgi 2006;40:200-209
7. Guimaraes-Ferreira J, Gewalli F, David L, et al. Sagittal synostosis: I. Preoperative morphology of the skull. Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery / Nordisk plastikkirurgisk forening [and] Nordisk klubb for handkirurgi 2006;40:193-199
8. Pignatti M, Hansson HA, Gewalli F. Calvarial bone healing under spring distension at continuous forces. Annals of plastic surgery 2006;57:561-568
9. Gewalli F, Fogdestam I. Triage and initial treatment of burns in the Gothenburg fire disaster 1998. On-call plastic surgeons’ experiences and lessons learned. Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery / Nordisk plastikkirurgisk forening [and] Nordisk klubb for handkirurgi 2003;37:134-139
10. Gewalli F, Sahlin P, Guimaraes-Ferreira J, et al. Orbital fractures in craniofacial trauma in Goteborg: trauma scoring, operative techniques, and outcome. Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery / Nordisk plastikkirurgisk forening [and] Nordisk klubb for handkirurgi 2003;37:69-74
11. Guimaraes-Ferreira J, Gewalli F, David L, et al. Spring-mediated cranioplasty compared with the modified pi-plasty for sagittal synostosis. Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery / Nordisk plastikkirurgisk forening [and] Nordisk klubb for handkirurgi 2003;37:208-215
12. Tarnow P, Gewalli F, Cassuto J. Fire disaster in Gothenburg 1998–surgical treatment of burns. Burns 2003;29:417-421
13. David LR, Gewalli F, Guimaraes-Ferreira J, et al. Dynamic spring-mediated cranioplasty in a rabbit model. The Journal of craniofacial surgery 2002;13:794-801
14. Guimaraes-Ferreira J, Gewalli F, David L, et al. Calvarial bone distraction with a contractile bioresorbable polymer. Plastic and reconstructive surgery 2002;109:1325-1331; discussion 1332
15. Gewalli F, da Silva Guimaraes-Ferreira JP, Maltese G, et al. Expander elements in craniofacial surgery: an experimental study in rabbits. Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery / Nordisk plastikkirurgisk forening [and] Nordisk klubb for handkirurgi 2001;35:149-156
16. Gewalli F, da Silva Guimaraes-Ferreira JP, Sahlin P, et al. Long-term follow-up of dynamic cranioplasty for brachycephaly–non-syndromal bicoronal synostosis. Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery / Nordisk plastikkirurgisk forening [and] Nordisk klubb for handkirurgi 2001;35:157-164
17. Gewalli F, Guimaraes-Ferreira JP, Sahlin P, et al. Mental development after modified pi procedure: dynamic cranioplasty for sagittal synostosis. Annals of plastic surgery 2001;46:415-420
18. Guimaraes-Ferreira J, Gewalli F, David L, et al. Clinical outcome of the modified pi-plasty procedure for sagittal synostosis. The Journal of craniofacial surgery 2001;12:218-224; discussion 225-216
19. Guimaraes-Ferreira J, Gewalli F, Sahlin P, et al. Dynamic cranioplasty for brachycephaly in apert syndrome: long-term follow-up study. Journal of neurosurgery 2001;94:757-764
20. Lossing C, Elander A, Gewalli F, et al. The lateral thoracodorsal flap in breast reconstruction: a long-term follow up study. Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery / Nordisk plastikkirurgisk forening [and] Nordisk klubb for handkirurgi 2001;35:183-192
21. Gewalli F, Hansen MV. Variations in the diagnostic process among urologists in one region recorded using an interactive computer program. Scandinavian journal of urology and nephrology 1998;32:36-41
Invited Speaker and Chairman
Invited Star Speaker and Chairman. 2nd Int Asian Pacific Congress in Distraction in Craniofacial skeleton. Republic of Maldives. March 2004.
Co-Chairman. 2nd International Congress Cleft Lip and Palate. Gothenburg 2001.
Abstracts – Fredrik Gewalli

1. Urologers preopeativa beslutstagande på prostatism patienter i en datorsimulering.
Fredrik Gewalli, Michael V. Hansen, Andrzej Zdanowski
Svenska Läkarsällskapets Riksstämma 1993.
2. Orbital farctures in high-energy craniomaxillofacial trauma
Gewalli, F. Sahlin, P. Lauritzen, C.
European symposium on trauma 1998
3. Craniomaxillofacialt trauma, orbitafrakturer
Gewalli, F. Sahlin, P. Lauritzen, C.
Svenska Läkarsällskapets Riksstämma 1998.
4. Treatment of Burns from the fire disater in Gothenburg
Tarnow, P. Gewalli, F.
Joint meeting Italian and Swedish Association Ishia, Italy 1999.
5. The Fire disater in Gothenburg, on-call plastic surgeons´first 24 hours
Gewalli, F. Fogdestam, I. Tarnow, P.
Joint meeting Italian and Swedish Association Ishia, Italy 1999.
6. Long-term follow-up in surgery for Binder´s syndrome. Three different operation techniques and their outcome
Gewalli, F. Holmstrom, H.
Joint meeting Italian and Swedish Association Ishia, Italy 1999.
7. Binder´s syndrome – Long-term results of bone graft, cartilage graft and advancement of septum.
Holmstrom, H. Gewalli, F.
EURAPS 1999.
8. Halloween Disco Fire Gothenburg, on-call plastic surgeons´first 24 hours
Fogdestam, I. Tarnow, P. Gewalli, F.
European Burn Association 8th Int Congress, Marathon, Greece 1999.
9. Halloween Disco Fire Gothenburg, Treatment of burns.
Gewalli, F. Fogdestam, I. Tarnow, P.
European Burn Association 8th Int Congress, Marathon, Greece 1999.
10. Implantable Springs in reconstructive Surgery for Craniofacial Dysostosis.
Lauritzen, C. Guimaraes, J. Gewalli, F. Sahlin, P.
Int Soc of Craniofacial Surgery 8th Int Cong Taipei, Taiwan 1999.
11. Spring assisted Craniofacial Surgery. An early report.
Guimaraes, J. Gewalli, F. Lauritzen, C.
Int Soc of Craniofacial Surgery 8th Int Cong Taipei, Taiwan 1999.
12. Long-Term follow-up of the Dynamic Cranioplasty for Brachycephaly
Gewalli, F. Guimaraes, J. Moll, P. Sahlin, P. Lauritzen, C.
Int Soc of Craniofacial Surgery 8th Int Cong Taipei, Taiwan 1999.
13. Children´s midface fracture treated with external traction device. A report of three cases. Nethander, G. Gewalli, F. Lauritzen, C. Tandläkarnas Riksstämma 1999.
14. Fire Disaster in Göteborg – Treatment and initial follow-up.
Lossing, C. Tarnow, P. Gewalli, F. Fogdestam, I. Smith, M.
Nordisk Plastikkirurgisk Kongress Island 2000.
15. Expander elements in Craniofacial Surgery – an experimental study in rabbits
Gewalli, F. Guimaraes, J. Maltese, G. Lauritrzen, C.
3rd Int Cong of Craniofacial and Maxillofacial Distraction, Paris France 2001.
16. Sprng Assisted Cranial Vault Distraction
Guimaraes, J. Gewalli, F. Lauritzen, F.
3rd Int Cong of Craniofacial and Maxillofacial Distraction, Paris France 2001.
17. Mental Development after Pi-procedure – Dynamic Craniopalsty for Scaphocephaly
Gewalli, F. Guimaraes, J. Sahlin, P. Emanuelsson, I. Horneman, G. Stephensen, H. Lauritzen, C.
Int Soc of Craniofacial Surgery 9th Int Cong Visby, Sweden 2001.
18. Skull morphology in sagittal synostosis
Guimaraes, J. Gewalli, F. David, L. Darvann, T. Hermann, N. Friede, H. Krieborg, S. Lauritzen C.
Int Soc of Craniofacial Surgery 9th Int Cong Visby, Sweden 2001.
19. Dynamic Spring mediated cranioplasty in a rabbit model
David, L. Guimaraes, J. Gewalli, F. Argenta, L.
Int Soc of Craniofacial Surgery 9th Int Cong Visby, Sweden 2001.
20. Three years experinece with implantable springs in craniofacial surgery.
Lauritzen ,C. Guimaraes, J. Gewalli, F. Olsson, R. David, L. Tarnow, P.
Int Soc of Craniofacial Surgery 9th Int Cong Visby, Sweden 2001.
21. Dynamiska Principer inom Kraniofacial kirurgi. I Expander element i en experimentell studie på kanin.
Gewalli, F. Guimaraes, J. Örtengren, U. Lauritzen, C.
Svenska Läkarsällskapets Riksstämma 2001.
22. Dynamiska Principer inom Kraniofacial kirurgi. II Strip kraniektomi och expander element för behandling av Sagittala synostoser
Gewalli, F. Guimaraes, J. Tarnow, P. Moll, P. Friede, H. Örtengren, U. Lauritzen, C.
Svenska Läkarsällskapets Riksstämma 2001.
23. Dyanmic Principles in Craniofacial surgery. joint meeting Plastic surgeons. Sydsvenska egionen. Köpnhamns Agusti 2003.
24. Calvarial bone healing under continouos forces exerted by different spring distension elements
M. Pignatti, F. Gewalli, P. Tarnow, H.A. Hansson, C. Lauritzen.
Gothenburg, Sweden, and Verona, Italy European Assoc Craniofacial Surgery Bologna
Italy Oct 2003
25. Expander behandling inom plastikkirurgin analyserat ur ett anatomiskt regional perspektiv.
Ramirez, C., Maltese. G., Gewalli, F., Blomqvist, G.
Svenska Läkarsällskapets Riksstämma 2003
26. Star Speaker
Dynamic Principles in Craniofacial Surgery.
2nd Int Asian Pacific Congress in Distraction in Craniofacial skeleton. Maldives, 2004