Viktig information angående covid-19

På grund av covid-19 gäller följande på Carlanderska:

Har du ett bokat besök till en enhet på Carlanderska är du välkommen via huvudentrén. Där behöver du visa upp din kallelse för en kontrollant som sedan släpper in dig. Detta då endast patienter med bokade besök får komma in på sjukhuset. Anhöriga får vänta utanför, det gäller även barn.

Önskar du eller anhörig besöka restaurang går det givetvis bra. Välkommen via restaurangens ingång från gården.

Du behöver bekräfta att du tagit del av informationen ovan.

Du behöver också bekräfta att du inte varit utanför Sverige de senaste två veckorna. Har du haft, eller har, minsta förkylningssymptom, mist smak eller lukt, haft diarré eller illamående ska du stanna hemma. Du får besöka oss på Carlanderska Sjukhuset när du varit helt symptomfri minst 48 timmar.

Har du fått ett positivt svar på Covid-19-test behöver du meddela oss. Då gäller andra regler.

15 dec 2020

Bottom falls out of buttock implant market

“Women increasingly want to look like they do triathlons and are super-fit.” Meanwhile, Dr. David L. Cangello, on the Upper East Side, is getting loads of requests for the “natural” look. “Patients are not...

+ Läs mer

Nu vill allt fler ha en fyllig bakdel.

Läs hela artikeln http://improveme.se/skonhet/behandlingar/9214-classicarticle/16085   Nu vill allt fler ha en fyllig bakdel. Enligt plastikkirurgen Fredrik Gewalli har efterfrågan på rumpförstoringar ökat markant. – Trenden i Hollywood spelar sannolikt in, säger han. I USA...

+ Läs mer

SFEP yearly meeting

Thanks to all plastic surgeons from Belgium, UK, Austria, Spain, Mexico, Australia, China, Finland, Norway, Denmark and Sweden for exchange of ideas at Swedish Esthetic Plastic Surgeons meeting 21-23, September, 2018  #sfep President SFEP...

+ Läs mer