Lisa

Lisa

Leg sjuksköterska

Lic fillersbehandlare

Lisa har vi lyckats knyta till oss som en härlig resurs i Halmstad. Lisa är legitimerad sjuksköterska och har speciliaserat sig inom distriktssjukvården där hon är van att ta de beslut som bäst gagnar patienten.

Lisa är också Lic fillersbehandlare och har en känsla för proportioner och estetik. Man strävar alltid efter ett naturligt slutresultat.

Det du inte visste om Lisa; hon har en talang i Golf.