Fredrik Gewalli

Fredrik Gewalli

Plastikkirurg Överläkare CEO aps kliniken

Assoc Professor / Docent, Specialist Plastikkirurgi

Docent / Associate Professor / i plastikkirurgi vid Lunds Universitetssjukhus Teamledare för Mikrokirurgisk verksamhet inom Head&Neck rekonstruktion 2003-2013. Sedan 2013 arbetar Fredrik heltid med estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi inom företaget Artistic Plastic Surgery Sweden / apskliniken.se.

Fredrik sitter sedan 2010 i Styrelsen och sedan 2016 som Ordförande för Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi; se Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi.  Ordförande och styrelsemedlem SFEP anordnar årligen Scandinavian Aesthetic Surgery Meeting, en kongress med inbjudna föreläsare från hela världen.

Fredrik svarar också som Expert i Näsplastik-kirurgi / Rhinoplasty i FRÅGA DOKTORN på Sfep’s hemsida.

Orförande i Svensk Plastikkirurgisk Förening , medlem i International Society of Aesthetic Plastic Surgery / ISAPS . European Assoication och aesthetic plastic surgery /EASAPS. Fredrik Gewalli received The Ulrich Hinderer Prize for the best paper presented at the “Voice of Europe” section at the EASAPS congress held in Bucharest from October 5 to 7 2017. Registrerad Specialist i Plastik och Allmänkirurgi vid General Medical Council-United Kingdom .

Född 1956 i Gävle. Utbildade sig först till Tandläkare på Karolinska Institutet Stockholm och praktiserade i 3 år i privatpraktik, men kände suget efter läkarrollen och fortsatte sin bana. Utbildad till läkare i Stockholm på Karolinska Institutet /Sjukhuset mellan åren 1984-1989. Specialist i allmän kirurgi 1997 och plastikkirurgi 2000.

Fredrik försvarade sin forskning med avhandlingen ”Dynamic Principles in Craniofacial surgery – Expander elements and their surgical application” 2001. Opponent Professor Fernando Ortiz Monasterio Mexico City Mexico. Huvudhandledare Professor Claes Lauritzen Göteborg. Flera föreläsningar hölls i samband med disputation bl.a. i Italien, Mexico och Taiwan.

Som handledare har Fredrik ett forskningsamarbete med New York Memorial Sloan Kettering Cancer Center som har resulterat i ytterligare en avhandling 2010, denna gång inom Head&Neck plastic surgery reconstruction research.  Se Fredriks Publikationslista för vetenskap.

Fredrik tjänstgjorde på Plastikkirurgiska kliniken Sahlgrenska Universitetsukhuset 1998-2003.

Mellan 2003 och 2013 är Fredrik Överläkare vid Lunds Universitetssjukhus och Teamledare för Mikrovaskulära kirurgiska verksamheten med rekonstruktioner inom Head&Neck.

Sedan 2002 arbetar Fredrik med estetisk plastikkirurgi. Han har vistats hos Professor Fernando Ortiz Monasterio i Mexico City och lärt sig grunderna i den avancerade skönhets- och rekonstruktiva kirurgin. Fredrik har också hämtat influenser efter besök i USA – New York, Frankrike – Cannes, Indien – Mumbai.  Inom aps konceptet / Artistisk Plastikkirurgi konceptet har sedan egna tekniker utvecklats.

Det du inte visste om Fredrik;  Har kappseglat VM 1982 och EM 1984 för 6 Meter yachts. Nu seglar han sommartid med familjen i Bohuslän. Är en entusiastisk skidåkare och älskar att resa.

Thesis

Dynamic principles in Craniofacial Surgery – Expander elements and their surgical application 2001.

Publicerade Artiklar i Vetenskapliga Tidskrifter

1.    Schonmeyr BH, Soares M, Avraham T, et al. Vascular endothelial growth factor inhibits bone morphogenetic protein 2 expression in rat mesenchymal stem cells. Tissue engineering 2010;16:653-662
2.    Gewalli F, Berlanga F, Monasterio FO, et al. Nasomaxillary reconstruction in Binder syndrome: bone versus cartilage grafts. A long-term intercenter comparison between Sweden and Mexico. The Journal of craniofacial surgery 2008;19:1225-1236
3.    Holmstrom H, Gewalli F. Long-term behavior of three different grafts in nasomaxillary reconstruction of binder syndrome: an analysis by digitalized measurements. Plastic and reconstructive surgery 2008;122:1524-1534
4.    Schonmeyr BH, Wong AK, Li S, et al. Treatment of hydroxyapatite scaffolds with fibronectin and fetal calf serum increases osteoblast adhesion and proliferation in vitro. Plastic and reconstructive surgery 2008;121:751-762
5.    Schonmeyr BH, Wong AK, Reid VJ, et al. The effect of hyperbaric oxygen treatment on squamous cell cancer growth and tumor hypoxia. Annals of plastic surgery 2008;60:81-88
6.    Guimaraes-Ferreira J, Gewalli F, David L, et al. Sagittal synostosis: II. Cranial morphology and growth after the modified pi-plasty. Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery / Nordisk plastikkirurgisk forening [and] Nordisk klubb for handkirurgi 2006;40:200-209
7.    Guimaraes-Ferreira J, Gewalli F, David L, et al. Sagittal synostosis: I. Preoperative morphology of the skull. Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery / Nordisk plastikkirurgisk forening [and] Nordisk klubb for handkirurgi 2006;40:193-199
8.    Pignatti M, Hansson HA, Gewalli F. Calvarial bone healing under spring distension at continuous forces. Annals of plastic surgery 2006;57:561-568
9.    Gewalli F, Fogdestam I. Triage and initial treatment of burns in the Gothenburg fire disaster 1998. On-call plastic surgeons’ experiences and lessons learned. Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery / Nordisk plastikkirurgisk forening [and] Nordisk klubb for handkirurgi 2003;37:134-139
10.    Gewalli F, Sahlin P, Guimaraes-Ferreira J, et al. Orbital fractures in craniofacial trauma in Goteborg: trauma scoring, operative techniques, and outcome. Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery / Nordisk plastikkirurgisk forening [and] Nordisk klubb for handkirurgi 2003;37:69-74
11.    Guimaraes-Ferreira J, Gewalli F, David L, et al. Spring-mediated cranioplasty compared with the modified pi-plasty for sagittal synostosis. Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery / Nordisk plastikkirurgisk forening [and] Nordisk klubb for handkirurgi 2003;37:208-215
12.    Tarnow P, Gewalli F, Cassuto J. Fire disaster in Gothenburg 1998–surgical treatment of burns. Burns 2003;29:417-421
13.    David LR, Gewalli F, Guimaraes-Ferreira J, et al. Dynamic spring-mediated cranioplasty in a rabbit model. The Journal of craniofacial surgery 2002;13:794-801
14.    Guimaraes-Ferreira J, Gewalli F, David L, et al. Calvarial bone distraction with a contractile bioresorbable polymer. Plastic and reconstructive surgery 2002;109:1325-1331; discussion 1332
15.    Gewalli F, da Silva Guimaraes-Ferreira JP, Maltese G, et al. Expander elements in craniofacial surgery: an experimental study in rabbits. Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery / Nordisk plastikkirurgisk forening [and] Nordisk klubb for handkirurgi 2001;35:149-156
16.    Gewalli F, da Silva Guimaraes-Ferreira JP, Sahlin P, et al. Long-term follow-up of dynamic cranioplasty for brachycephaly–non-syndromal bicoronal synostosis. Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery / Nordisk plastikkirurgisk forening [and] Nordisk klubb for handkirurgi 2001;35:157-164
17.    Gewalli F, Guimaraes-Ferreira JP, Sahlin P, et al. Mental development after modified pi procedure: dynamic cranioplasty for sagittal synostosis. Annals of plastic surgery 2001;46:415-420
18.    Guimaraes-Ferreira J, Gewalli F, David L, et al. Clinical outcome of the modified pi-plasty procedure for sagittal synostosis. The Journal of craniofacial surgery 2001;12:218-224; discussion 225-216
19.    Guimaraes-Ferreira J, Gewalli F, Sahlin P, et al. Dynamic cranioplasty for brachycephaly in apert syndrome: long-term follow-up study. Journal of neurosurgery 2001;94:757-764
20.    Lossing C, Elander A, Gewalli F, et al. The lateral thoracodorsal flap in breast reconstruction: a long-term follow up study. Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery / Nordisk plastikkirurgisk forening [and] Nordisk klubb for handkirurgi 2001;35:183-192
21.    Gewalli F, Hansen MV. Variations in the diagnostic process among urologists in one region recorded using an interactive computer program. Scandinavian journal of urology and nephrology 1998;32:36-41

Invited Speaker and Chairman

Invited Star Speaker and Chairman. 2nd  Int Asian Pacific Congress in Distraction in Craniofacial skeleton. Republic of Maldives. March 2004.

Co-Chairman. 2nd  International Congress Cleft Lip and Palate. Gothenburg 2001.

Abstract

1. Urologers preopeativa beslutstagande på prostatism patienter i en datorsimulering.

Fredrik Gewalli, Michael V. Hansen, Andrzej Zdanowski

Svenska Läkarsällskapets Riksstämma 1993.

2. Orbital farctures in high-energy craniomaxillofacial trauma

Gewalli, F. Sahlin, P. Lauritzen, C.

European symposium on trauma 1998

3. Craniomaxillofacialt trauma, orbitafrakturer

Gewalli, F. Sahlin, P. Lauritzen, C.

Svenska Läkarsällskapets Riksstämma 1998.

4. Treatment of Burns from the fire disater in Gothenburg

Tarnow, P. Gewalli, F.

Joint meeting Italian and Swedish Association Ishia, Italy 1999.

5. The Fire disater in Gothenburg, on-call plastic surgeons´first 24 hours

Gewalli, F. Fogdestam, I. Tarnow, P.

Joint meeting Italian and Swedish Association Ishia, Italy 1999.

6. Long-term follow-up in surgery for Binder´s syndrome. Three different operation techniques and their outcome

Gewalli, F. Holmstrom, H.

Joint meeting Italian and Swedish Association Ishia, Italy 1999.

7. Binder´s syndrome – Long-term results of bone graft, cartilage graft and advancement of septum.

Holmstrom, H. Gewalli, F.

EURAPS 1999.

8. Halloween Disco Fire Gothenburg, on-call plastic surgeons´first 24 hours

Fogdestam, I. Tarnow, P. Gewalli, F.

European Burn Association 8th Int Congress, Marathon, Greece 1999.

9. Halloween Disco Fire Gothenburg, Treatment of burns.

Gewalli, F. Fogdestam, I. Tarnow, P.

European Burn Association 8th Int Congress, Marathon, Greece 1999.

10. Implantable Springs in reconstructive Surgery for Craniofacial Dysostosis.

Lauritzen, C. Guimaraes, J. Gewalli, F. Sahlin, P.

Int Soc of Craniofacial Surgery 8th Int Cong Taipei, Taiwan 1999.

11. Spring assisted Craniofacial Surgery. An early report.

Guimaraes, J. Gewalli, F. Lauritzen, C.

Int Soc of Craniofacial Surgery 8th Int Cong Taipei, Taiwan 1999.

12. Long-Term follow-up of the Dynamic Cranioplasty for Brachycephaly

Gewalli, F. Guimaraes, J. Moll, P. Sahlin, P. Lauritzen, C.

Int Soc of Craniofacial Surgery 8th Int Cong Taipei, Taiwan 1999.

13. Children´s midface fracture treated with external traction device. A report of

three cases.

Nethander, G. Gewalli, F. Lauritzen, C.

Tandläkarnas Riksstämma 1999.

14. Fire Disaster in Göteborg – Treatment and initial follow-up.

Lossing, C. Tarnow, P. Gewalli, F. Fogdestam, I. Smith, M.

Nordisk Plastikkirurgisk Kongress Island 2000.

15. Expander elements in Craniofacial Surgery – an experimental study in rabbits

Gewalli, F. Guimaraes, J. Maltese, G. Lauritrzen, C.

3rd Int Cong of Craniofacial and Maxillofacial Distraction, Paris France 2001.

16. Sprng Assisted Cranial Vault Distraction

Guimaraes, J. Gewalli, F. Lauritzen, F.

3rd Int Cong of Craniofacial and Maxillofacial Distraction, Paris France 2001.

17. Mental Development after Pi-procedure – Dynamic Craniopalsty for Scaphocephaly

Gewalli, F. Guimaraes, J. Sahlin, P. Emanuelsson, I. Horneman, G. Stephensen, H. Lauritzen, C.

Int Soc of Craniofacial Surgery 9th Int Cong Visby, Sweden 2001.

18. Skull morphology in sagittal synostosis

Guimaraes, J. Gewalli, F. David, L. Darvann, T. Hermann, N. Friede, H. Krieborg, S. Lauritzen C.

Int Soc of Craniofacial Surgery 9th Int Cong Visby, Sweden 2001.

19. Dynamic Spring mediated cranioplasty in a rabbit model

David, L. Guimaraes, J. Gewalli, F. Argenta, L.

Int Soc of Craniofacial Surgery 9th Int Cong Visby, Sweden 2001.

20. Three years experinece with implantable springs in craniofacial surgery.

Lauritzen ,C. Guimaraes, J. Gewalli, F. Olsson, R. David, L. Tarnow, P.

Int Soc of Craniofacial Surgery 9th Int Cong Visby, Sweden 2001.

21. Dynamiska Principer inom Kraniofacial kirurgi. I Expander element i en experimentell studie på kanin.

Gewalli, F. Guimaraes, J. Örtengren, U. Lauritzen, C.

Svenska Läkarsällskapets Riksstämma 2001.

22. Dynamiska Principer inom Kraniofacial kirurgi. II Strip kraniektomi och expander element för behandling av Sagittala synostoser

Gewalli, F. Guimaraes, J. Tarnow, P. Moll, P. Friede, H. Örtengren, U. Lauritzen, C.

Svenska Läkarsällskapets Riksstämma 2001.

23. Dyanmic Principles in Craniofacial surgery. joint meeting Plastic surgeons. Sydsvenska egionen. Köpnhamns Agusti 2003.

24. Calvarial bone healing under continouos forces exerted by different spring distension elements

M. Pignatti, F. Gewalli, P. Tarnow, H.A. Hansson, C. Lauritzen.

Gothenburg, Sweden, and Verona, Italy European Assoc Craniofacial Surgery Bologna

Italy Oct 2003

25. Expander behandling inom plastikkirurgin analyserat ur ett anatomiskt regional perspektiv.

Ramirez, C., Maltese. G., Gewalli, F., Blomqvist, G.

Svenska Läkarsällskapets Riksstämma 2003

26. Star Speaker

Dynamic Principles in Craniofacial Surgery.

2nd Int Asian Pacific Congress in Distraction in Craniofacial skeleton. Maldives, 2004